Regulamin

Regulamin sklepu internetowego B2B SinSet.pl


Informacje ogólne

1. Sklep internetowy B2B pod adresem www.sinset.pl (dalej: sklep internetowy) prowadzi firma SinSet Piotr Jeleśniański z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, adres 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 12, REGON 241416604, NIP 643-17-26-704, zwana w treści regulaminu: "Sprzedawca", "Firma", "Sklep".
2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym B2B dla Klientów instytucjonalnych.
3. Składający zamówienie zwany jest w treści regulaminu: “Zamawiający”, „Klient”.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest tylko i wyłącznie pomiędzy klientem instytucjonalnym a firmą SinSet.


Oferowane usługi

1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w sklepie internetowym B2B www.SinSet.pl. Oferta skierowana jest wyłącznie dla klientów instytucjonalnych - firm, urzędów, instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.


Składanie i realizacja zamówień

1. W celu dokonania zamówienia przez Klienta niezbędne są dane firmowe, wpisywane w formularz rejestracji: nazwa firmy, adres firmy, NIP, tel./fax, adres e-mail, imię i nazwisko zamawiającego. Dane firmy przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury. Pozyskane dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Państwa zgód i zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.
2. Każde złożone zamówienie weryfikowane jest e-mailowo najpóźniej w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy (sobota, niedziela lub inne święta), jego weryfikacja rozpocznie się w ciągu najbliższego dnia roboczego. W okresie świąt wielodniowych, czas oczekiwania na weryfikację i realizację zamówienia może ulec przedłużeniu. Zamówienie realizowane jest dopiero po jego zweryfikowaniu.
3. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy, nie podania wszystkich wymaganych danych firmowych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin – może odstąpić od realizacji zlecenia.
4. Każde zamówienie złożone przez Klienta, jak również każda zmiana statusu zamówienia, są potwierdzane e-mailem zwrotnym.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany telefonicznie bądź mailowo o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w czasie 48 godzin powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.
6. Jeżeli czas realizacji zamówienia nie został nigdzie sprecyzowany, to przyjmuje się domyślny okres realizacji, który wynosi od 1 do 2 tygodni. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
7. Sklep B2B www.sinset.pl zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówień ponad ustalone terminy z przyczyn niezależnych (przesunięcia produkcyjne, czasowy brak dostępności towaru u producenta).
8. Przed złożeniem zamówienia Klient może skontaktować się telefonicznie w dni robocze (pon-pt) w godz. 9.00-17.00, z obsługą sklepu B2B pod numerem tel. 32 229 21 84 lub 509 747 459.
9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego B2B www.sinset.pl.


Warunki płatności i dostawy

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie sklepu internetowego B2B są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.
2. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
3. Do każdego zamówienia jest wystawiana i wysyłana faktura VAT.
4. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Klientowi na formularzu zamówienia i fakturze VAT.
5. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. W przypadku podjęcia stałej współpracy istnieje możliwość regulowania należności przelewem z odroczonym terminem płatności. W przypadku nowych Klientów, warunkiem finalizacji sprzedaży jest wpłata pełnej kwoty przelewem przed wysyłką towaru na konto, podane w e-mailu po dokonaniu zakupu.


Rezygnacja z zamówienia

1. Zamówienie złożone przez Klienta uzyskuje kolejno statusy:

a. Potwierdzenie zamówienia
b. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
c. Zamówienie w realizacji
d. Towar wysłany pod wskazany adres

O każdej zmianie statusu Klient zostaje powiadomiony e-mailem.

2. Klient może zrezygnować z zamówienia wysyłając email na adres sinset@sinset.pl. Zamówienie zostanie anulowane pod warunkiem, że nie uzyskało ono statusu "Towar wysłany pod wskazany adres".


Gwarancja i reklamacje

1. Firma SinSet udziela Klientowi gwarancji na poprawne działanie oferowanego sprzętu na okres określony zawsze na karcie produktu. Okres gwarancji liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT, będącej dowodem zakupu dla tych produktów, dla których producent nie wydaje karty gwarancyjnej. Ujawnione w okresie gwarancji wady (w szczególności wady fabryczne) będą usuwane bezpłatnie przez Sprzedawcę.
2. Reklamacja, którą Zamawiający zamierza przesłać drogą elektroniczną należy kierować na odpowiednim druku zgłoszenia reklamacyjnego na adres: sinset@sinset.pl
3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Zamawiającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Gwarancji nie podlegają:

• nośniki, na których jest dostarczane oprogramowanie,
• towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
• baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne,
• uszkodzenia towaru związane z jego niewłaściwą instalacją, konserwacją, regulacją, użytkowaniem i przechowywaniem,
• uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub próby dokonywania napraw, przeróbek czy zmian konstrukcji.
• uszkodzenia i wady powstałe na skutek przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego,
• mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia.

5. Odbierając zamówiony towar Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient zobowiązany jest w ciągu 48 godzin skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, odpowiedzialnym za realizację zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowości, należy spisać protokół opatrzony podpisem kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Protokół spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Reklamacje z tego tytułu, bez takiego protokołu nie będą rozpatrywane.
7. Firma zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14-21 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. konieczności sprowadzenia elementów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu - o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu sklepu internetowego B2B www.sinset.pl, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie opisanych szczegółowo na stronie sklepu. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Sklep B2B www.sinset.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu.
3. Mimo dołożenia wszelkich starań sklep B2B www.sinset.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy.
4. Wszystkie produkty, użyte nazwy i logotypy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
5. Sklep B2B www.sinset.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl